Stavební povolení

Pro výstavbu KŮLNY je potřebné stavební povolení. Naše společnost je připravena Vám poskytnout veškerou potřebnou součinnost při jeho vyřizování, v případě dohody stavební povolení za Vás i vyřídíme.

 

Proč jsou v katalogu uvedeny dvě sazby DPH?

15% DPH = KŮLNA pro účely bydlení, pro domy s celkovou plochou do 350 m2

21% DPH = KŮLNA pro účely rekreačního bydlení, pro podnikání a komerční účely

 

Účetnictví – odpisové skupiny 2, 4 a 6

Toto odborné zatřídění musí provést stavebník. Položky, u kterých jsou pohybnosti, je potřeba nechat zatřídit expertní firmou. Nedělejme to sami, je tam příliš velké riziko chyby.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a Přílohy č. 1 - Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, lze zatřídit:

2. Odpisová skupina (5 let) - Montované stavby ze dřeva, viz položka 2-7 Přílohy, CPA 16.23.20, ale současně budovy ze dřeva a plastů patří do 4. Odpisové skupiny (20 let), viz položka 4-1 Přílohy.

Montované stavby ze dřeva jsou např. zahradní stavby, plážové kabiny, stavební buňky, dřevěné mobilní domky a jiné prefabrikované stavby s dřevěnou kostrou. Ale pokud se jedná o samostatné stavební dílo (objekt, budova) pak patří do 4. odpisové skupiny.

Kdy je to budova (užší pojem) a kdy je to jen stavba (širší pojem) ví pouze kupující jako uživatel podle způsobu užití a nikdy ne prodávající, takže rozhodnout by o tom měl kupující.

Dále tu máme 6. Odpisovou skupinu (50 let) pro budovy. Zde jsou zatříděny budovy dle účelu použití – pozor bez ohledu na konstrukci. Nepříjemná je především položka 6-2 Budovy administrativní. Z tohoto pohledu se stavební buňka použitá jako kancelář přesouvá do skupiny 6.

(6-1)      121111  Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení                         

(6-2)      122         Budovy administrativní

(6-3)      123011  Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2

(6-4)      123079  Podzemní obchodní střediska  

(6-5)      1261      Budovy pro společenské a kulturní účely            

(6-6)      1262      Muzea a knihovny         

(6-7)      1272      Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 

(6-8)      1273      Historické nebo kulturní památky          

(6-9)      Jednotky, které zahrnují nebytový prostor, v domech, budovách a stavbách uvedených v ostatních položkách této odpisové skupiny této přílohy