Tab č.1.: Orientační ceny nákladů na dopravu v Kč vč. DPH 15%

Destinace S (1 modul) M (2 moduly) L1 (3 moduly) L2 (4 moduly) XL (5 modulů)
Karlovarský kraj 74 750 97 750 172 500 195 500 270 250
Plzeňský kraj 74 750 97 750 172 500 195 500 270 250
Ústecký kraj 64 400 83 950 148 350 167 900 232 300
Liberecký kraj 64 400 83 950 148 350 167 900 232 300
Středočeský kraj 58 650 75 900 134 550 151 800 210 450
Jihočeský kraj 58 650 75 900 134 550 151 800 210 450
Vysočina 48 300 65 550 113 850 131 100 179 400
Pardubický kraj 51 750 70 150 121 900 140 300 192 050
Královéhradecký kraj 55 200 75 900 131 100 151 800 207 000
Moravskoslezský kraj 36 800 48 300 85 100 96 600 133 400
Olomoucký kraj 28 750 37 950 66 700 75 900 104 650
Zlínský kraj 26 450 34 500 60 950 69 000 95 450
Jihomoravský kraj 34 500 49 450 83 950 98 900 133 400

Tab. č.2: Orientační ceny nákladů na zemní vruty v Kč vč. DPH 15%

varianta S (1 modul) M (2 moduly) L1 (3 moduly) L2 (4 moduly) XL (5 modulů)
zemní vruty vč. usazení 36 000 72 000 108 000 90 000 126 000

Tab. č.3: Orientační ceny nákladů na jeřáb v Kč vč. DPH 15%

varianta S (1 modul) M (2 moduly) L1 (3 moduly) L2 (4 moduly) XL (5 modulů)
jeřáb 3 000 5 000 7 000 10 000 12 000