Jaké je potřeba povolení pro usazení dřevostavby na pozemek?

Váš záměr doporučujeme vždy konzultovat předem na místním stavebním úřadě, pod který Vaše stavební parcela spadá. Zde Vám potvrdí, že parcela je vhodná pro výstavbu nebo Vás upozorní na omezení vyplývající z dané lokality. Získání stavebního povolení se pohybuje na úrovni cca 3 měsíců.

Stavební povolení není zahrnuto v naší cenové nabídce. Zákazník má vždy možnost volit mezi zajištěním ze své strany, případně za příplatek u nás.

Modulární stavby dle občanského zákoníku nejsou přímo specifikovány a je tedy na každém stavebním úřadu v jakém režimu bude tuto stavbu povolovat dle konkrétního územního plánu na každou lokalitu a dle tohoto se bude odvíjet i cena za projektovou dokumentaci k této stavbě. Doporučujeme navštívit místní stavební úřad a zjistila tyto důležité informace. Může se jednat o územní souhlas, ohlášení stavby nebo o sloučené stavební řízení jelikož se jedná o stavbu nad 25m2.

  • Územní souhlas:
    Bude potřeba vyhotovit zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyjádření daná stavebním úřadem a souhlasy vlastníků okolních pozemků.

  • Ohlášení stavby (podobný územnímu souhlasu, mohou se měnit požadovaná ohlášení):
    Bude potřeba vyhotovit projektovou dokumentaci a vyjádření daná stavebním úřadem a souhlasy vlastníků okolních pozemků.

  • Sloučené stavební řízení (povolení jako na RD s výstavbou na místě):
    Byl-li by územní souhlas s ohláškou, tak bude potřeba vyhotovit projektovou dokumentaci stavby včetně napojení na inženýrské sítě a vyjádření příslušných orgánů k této stavbě. Výhodou je, že v den převzetí souhlasu s ohlášenou stavbou toto již ten den nabývá právní moci.

 

Jaká je životnost dřevostavby – KŮLNY?

Životnost našich dřevostaveb splňuje veškeré parametry pro pohodlné využívání až několika generací.  Při správném používání a minimální údržbě dosahuje životnost konstrukcí bohatě přes sto let. Nosné prvky jsou tvořeny z KVH hranolů, které jsou průmyslově vysušovány a tím je dosaženo dlouhodobé ochrany vůči plísním a škůdcům. Vnější silikonová fasáda či provětrávaná fasáda z modřínu vydrží bez nutnosti zásahu desítky let. Vnitřní použité materiály splňují ty nejpřísnější kritéria pro dlouhodobé použití.

Je možná i jiná dispozice modulů?

V případě, že si svou KŮLNU chcete udělat k obrazu svému (tj. např. vlastní venkovní opláštění, vnitřní uspořádání a vnitřní konstrukce), tak doporučujeme zvážit variantu hrubé stavby, či hrubé stavby uzavřené.

V případě, že by se úpravy týkaly i řešení otvorových výplní (okna, dveře, změny), tak takové požadavky by byly řešeny individuálně na bázi předem odsouhlaseného příplatku. Každý takový zásah má dopad na konstrukční řešení, statiku a vyžaduje přepracování výkresové a výrobní dokumentace, včetně posouzení statikem. V případě stavby na klíč, kdy se jedná pouze o designovou záležitost, nabízíme našim zákazníkům několik variant dekoru vnitřních dveří, dlažby, PVC podlahoviny a obkladů.

Není polyuretan (PUR) nebezpečný?

Z polyuretanu, který používáme jako izolant, v našich stěnách nemusíte mít jakékoliv obavy. Ve stavebnictví je využíván již přes 50 let. Nejenže má po technologické stránce výrazně lepší izolační vlastnosti než většina jiných izolantů (a to až o 60%), ale taktéž velmi dobře tlumí zvuk, je nenasákavý a výborně absorbuje rázy. Všechny tyto nesporné výhody využíváme v naší jedinečné stavební technologii.

S polyuretanem se můžete setkat při použití, které by jste ani zdaleka neočekávali. Nejen, že je běžně využit pro výplně matrací a polštářů, čímž jednoznačně deklaruje svou zdravotní nezávadnost, ale taktéž v automobilovém průmyslu (palubní desky, sedáky, kryty motorů), v oděvním průmyslu, v oděvnickém průmyslu (podrážky u obuvi), ale i ve sportu (kolečkové brusle, surfovací prkna). V leteckém průmyslu je PUR využíván již od roku 1940 a hojně byl např. využíván i pro kosmické obleky. Od roku 2004 je používán i pro umělé srdeční chlopně.

A co sedlová střecha?

Náš kontext ploché střechy s mírným spádem je určen pro budoucí rozšiřitelnost – přístavbu KŮLNY. Z tohoto důvodu není sedlová střecha variantně nabízena. Nicméně jste-li rozhodnuti, že finální varianta bude již neměnná, tak máte možnost sedlovou střechu doinstalovat. A to buď ve vlastní režii (konstrukce KŮLNY je dostatečná pro únosnost běžně instalovaných řešení střech) či ji poptat včetně montáže u naší firmy.

Jaké základy mám zvolit?

Vhodné základy pro usazení KŮLNY vycházejí především z místních podmínek, skladby zeminy a vizuálního přání zákazníka. Je-li rovina, tak jak z pohledu ceny tak i proveditelnosti může být použita běžná základová deska s hydroizolací, případně betonové patky či pásy. Je-li pozemek svažitý, tak je zpravidla finančně nejvýhodnější využít zemní vruty.