Dodávka a montáž základové desky obsahuje:

  • Základy, základová deska
  • Zemní práce
  • Staveništní přesun hmot
  • Izolace tepelné, proti vodě
  • Vpusť a kanalizace
  • Ostatní náklady

Zakládání stavby je uvažováno v rovinatém terénu a za ideálních geologických podmínek.