Dodávka a montáž uzavřené hrubé stavby.

Součástí rozpočtu/nabídky jsou následující položky:

 • Dřevěný nosný systém - skelet (KVH profily)

 • Tepelná izolace podlaha (skelná vata 240 mm)

 • Tepelná izolace obvodové stěny (panely PURLIVE SIP W100_15 celkem 130 mm)

 • Tepelná izolace strop (skelná vata 240 mm)

 • Okna (dvojsklo), vchodové dveře (3 bodové uzamykání)

 • Fasádní systém (variantně: 10 cm PS + omítka, modřínové desky)

 • Střešní systém (hydroizolační fólie PVC-P 1,5 mm, včetně oplechování atiky)

 • Přívod elektřiny

 • Přívod vody a vyvedení odpadu (HT - DN 110 mm)

Součástí rozpočtu/nabídky nejsou následující položky:

 • Základy, základová deska, zemní vruty

 • Přípojky inženýrských sítí (IS)

 • Vnější sokl

 • Terénní úpravy, přístup do domu, terasa, schody