Dodávka a montáž obvodových a vnitřních nosných stěn + strop.

Součástí rozpočtu/nabídky jsou následující položky:

  • Dřevěný nosný systém - skelet (KVH profily)

  • Tepelná izolace podlaha (skelná vata 240 mm)

  • Tepelná izolace obvodové stěny (panely PURLIVE SIP W100_15 celkem 130 mm)

  • Přívod elektřiny

  • Přívod vody a vyvedení odpadu (HT - DN 110 mm)

Součástí rozpočtu/nabídky nejsou následující položky:

  • Základy, základová deska, zemní vruty

  • Přípojky inženýrských sítí (IS)

  • Vnější sokl

  • Terénní úpravy, přístup do domu, terasa, schody